Betesäsongen 2019

8 ston går i vår flock.
1-3 åriga ston och så bossen Muska på 27 år.

I hingstflocken går 11 hingstar från 1 till 3 år.
 

höstens träningar

Den 28 september börjar månadsträningarna på Valne gård.

Jag är anmäld till den 29 september och sedan forlöper träningarna 1 gång i månaden året ut. Med mig under hösten följer Stáli.

stamboksförd hingst

Nu är vår uppfödning Stáli från Jemthagen stamboksförd.

Han fick en fin 5-årsbedömning på Wången i juni 2019.